Skip to content

video nadzor

Video nadzor je sustav koji se sastoji od jedne ili više kamera za video nadzor kojima se preko centralnog uređaja vrši video nadzor bliskih i udaljenih lokacija. Bilo da trebate videonadzor za Vaš dom ili posao, to se uvijek smatra dobrim ulaganjem. Već sama prisutnost video nadzora može spriječiti nekoga da se odvaži počiniti kriminalno djelo u nadziranom prostoru.

3M&ŽB d.o.o. nudi Vam kompletnu uslugu projektiranja i instaliranja videonadzora u Vašem poslovnom ili privatnom prostoru. Kompletna usluga podrazumijeva snimanje i analizu postojećeg stanja sigurnosti, ukazivanje na sigurnosne propuste, predlaganje mjera za povećanje stupnja sigurnosti, izradu sigurnosne prosudbe te izradu sigurnosnog elaborata.

Također je bitno napomenuti da 3M&ŽBd.o.o. ima odobrenje od MUP-a RH za postavljanje videonadzora.

Drugim riječima, sav snimljen videozapis ima pravnu težinu, odnosno može se koristiti kao dokaz u sudskom postupku.

Zakonske obveze
Ugradnja i uporaba sustava tehničke zaštite te obveze izvođača propisane su Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03) te Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite. Sustave tehničke zaštite u privatnim stanovima smiju ugrađivati samo trgovačka društva ili obrti koji imaju ovlaštenje za obavljanje poslova tehničke zaštite izdano od MUP-a. Izvođači su dužni vlasnicima stanova, prije samog izvođenja radova tehničke zaštite, priložiti projektnu dokumentaciju tehničke zaštite.
Bitno je reći da se takva projektna dokumentacija, osim za elektroničke sustave tehničke zaštite, izvodi i za ugradnju protuprovalnih vrata i sefova.
Po završetku radova na tehničkoj zaštiti izvođači su dužni vlasnicima izdati Potvrdu da je izvedba sustava tehničke zaštite obavljena sukladno odredbama navedenog Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite. Bitno je znati da su izvođači, za sve elektroničke alarmne sustave, protuprovalna vrata i sefove, obvezni priložiti dokumente o njihovoj sukladnosti s hrvatskim normama. Ukoliko toga nema, upitna je kvaliteta tih uređaja.