Skip to content

Uvjeti kupnje

Internetska stranica www.3mzb.hr u vlasništvu je trgovačkog društva 3M&ŽB d.o.o., Kozala 77C, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB: 11716097191.

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

1. Pristupanjem stranici, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica. Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja stranice u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu od trenutka objave. Korisnik je dužan redovito čitati uvjete korištenja, te se smatra da je pristupanjem stranicama upoznat uvjetima korištenja istih.

2. Ovi uvjeti korištenja su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) te zajedno sa podacima objavljenim na internet stranici www.3mzb.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.3mzb.hr smatra se da je korisnik upoznat sa ovim uvjetima korištenja te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što posjetitelj stranica, korisnik i/ili kupac nije pročitao uvjete korištenja te navedene zakone.

3. UVJETI KUPNJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Usluge 3mzb.hr webshopa mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina.

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu 3M&ŽB d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i 3M&ŽB d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem 3mzb.hr internet stranice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu 3M&ŽB d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem interneta
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem +385 (91) 643 9177

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti 3M&ŽB d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na 3M&ŽB d.o.o., Kozala 77C, 51000 Rijeka) ili elektroničkom poštom na mitja@3mzb.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona  ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada 3M&ŽB d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. Povrat novca 3M&ŽB d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu 3M&ŽB d.o.o., Kozala 77c, 51000 Rijeka, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je tvrtki 3M&ŽB d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnika se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 091-643-9177 ili se javi na mitja@3mzb.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga se isti posebno plaćaju,  a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje. Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave ako je naplatna, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje. U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.
Sve cijene su izražene u Eurima (EUR). U sve cijene je uračunat PDV. Pored cijene proizvoda u Eurima može se nalaziti informativna cijena u hrvatskim kunama. Cijena u hrvatskim kunama je informativnog karaktera. Konačna naplata vrši se isključivo u Eurima (EUR).

Sve transakcije ćemo provjeriti prije slanja pošiljke. Pošiljka se ne šalje dok sredstva nisu vidljiva na našem računu. Navedena provjera može trajati između jedan do tri radna dana.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: mitja@3mzb.hr ili na telefonski broj 091-643-9177 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 091-643-9177 i pomoći ćemo vam kod narudžbe.

Dostava i uvjeti dostave
• Narudžbe dostavljamo putem dostavne službe Hrvatska pošta – Paket24. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave zbog čega se isti posebno plaćaju. Dostava (poštarina) se plaća direktno dostavljaču Paket24 – poštaru pri preuzimanju paketa  ( Cijena dostave Paket24 se obraćunava po važećem cijeniku Hrvatske pošte – CIJENIK_Paket 24 ), a postoji i mogučnost osobnog preuzimanja narudžbe u poslovnici 3M&ŽB d.o.o., Kozala 77C, 51000 Rijeka.
• trošak dostave obračunava se prilikom kupnje proizvoda i izdaja Vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
• trošak dostave bit će iskazan u ponudi nakon dodavanja artikla u košaricu i odabira načina dostave
• roba se šalje najčešće isti ili najkasnije sljedeći radni dan ukoliko se nalazi na zalihi. Roba će kod kupca biti dostavljena najčešće sljedeći radni dan ili dva do tri dana (otoci, sami jug Hrvatske) za Hrvatsku od dana slanja pošiljke. Ukoliko se neki od naručenih proizvoda ne nalaze na zalihi kontaktirati ćemo kupca te mu reći rok dobave artikla.
• rok isporuke proizvoda, koje se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske  je najkasnije 14 dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom.
• u slučaju primjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike
• Dostava se obavlja svaki radni dan
• 3M&ŽB d.o.o. ne odgovara za štetu prouzročenu kašnjenjem dostave naručenog proizvoda.

Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:
• na broj telefona: 091-643-9177
• na e-mail adresu: mitja@3mzb.hr
• na adresu: 3M&ŽB d.o.o., Kozala 77c, 51000 Rijeka

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi 3M&ŽB d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača članak 72. – kupac može raskinuti Ugovor o kupnji.
(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zanja pošiljka robe.

U skladu s odredbama Zakona o zaštitti potrošača Članak 79. – Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:
(1) ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
(2) predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna opromjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
(3) predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
(4) predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
(5) predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
(6) predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
(7) Za kupljenu rabljenu robu ili robu s nedostatkom koja je kupcu napomenuta prilikom kupovine i zbog toga je roba na sniženju, kupac ne može naknadno vratiti.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam, a robu mora vratiti u roku od 14 dana (Članak 77 ZoZP). U skladu s Zakonom Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (otpakiranje rabe, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i sl.), osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe (Članak 77 ZoZP). Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s velikim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednokratni raskid Ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine Ugovor i to putem elektroničke pošte (mitja@3mzb.hr), u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, i adresu elektroničke pošte . Povrat novca izvršiti će se na isti način na koji je Kupac napravio uplatu.

ZAMJENA ROBE
Roba se može vratiti (o svom trošku) u roku 14 dana od dana primitka, isključivo u svojoj originalnoj ambalaži i na adresu tvrtke 3M&ŽB d.o.o. Kozala 77C, 51000 Rijeka. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Zamjena robe isključuje robu koja je korištena. Kod zamjene robe treba biti priložen original račun.

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (3M&ŽB d.o.o., Kozala 77c, 51000 Rijeka ili elektroničkom poštom (mitja@3mzb.hr), u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte . Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora (izdavanja računa). Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena, a trošak povrata snosi kupac.

Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe snosite sami. Troškove povrata morate platiti unaprijed, jer u protivnom nećemo preuzeti robu.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

PISANJE PRIGOVORA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N.41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.
– Na adresu: 3M&ŽB d.o.o. Kozala 77C, 51000 Rijeka
– Na e-mail adresu: mitja@3mzb.hr
Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača. Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja. 3M&ŽB d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

GARANCIJA I SERVIS
»Jamstvo za ispravnost prodane stvari« je svaka obveza trgovca ili proizvođača koju, osim odgovornosti za materijalne nedostatke stvari, oni preuzimaju, a temeljem koje su dužni izvršiti povrat plaćenog ili zamijeniti, popraviti odnosno servisirati robu ako roba ne odgovara specifikacijama ili zahtjevima postavljenima u ispravi o jamstvu, odnosno u oglašavanju dostupnom prije ili u vrijeme sklapanja ugovora.
Izvor: Zakon o zaštiti potrošača NN 14/19; Pojmovi, čl. 5. (NN 110/15)
Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača 3mzb.hr smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje. Jamstvo na proizvode i usluge je 12 mjeseci.
Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.
Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu. Potrebno je opisati nastali kvar. Lažne reklamacije se naplaćuju ovisno o utrošenom vremenu za potvrdu ispravnosti.
Jamstvo ne pokriva kvarove nastale nestručnim rukovanjem , djelovanjem više sile (udar groma, požari, poplave i sl.), mehanička oštećenja ili istrošenosti i korištenjem krivih SOFTWARE-a.
U slučaju da nije moguće izvršiti popravak ili zamjenu u roku od 45 dana od prijema robe sam UVOZNIK se obavezuje proizvod zamijeniti novim..

MATERIJALNI NEDOSTACI NA ISPORUČENOJ ROBI
Ukoliko na isporučenoj robi postoje oštećenja (materijali nedostatci) potrebno ih je odmah reklamirati dostavljaču. Dostavljačeva je dužnost da o tome odmah napravi zapisnik. Ukoliko propustite reklamirati isporučenu robu po preuzimanju, smatrati ćemo da ste robu preuzeli u ispravnom stanju i naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti.

Proizvode je moguće naručiti svakim danom od 0-24. Proizvodi se naručuju elektronskim putem – putem obrasca. Nakon izvršene narudžbe dobije se obavijest na email o izvršenoj narudžbi. Kupac je obavezan pratiti email u slučaju da nakon narudžbe dobije povratni email da neki od artikala nije dostupan ili da neki od podataka koje je naveo nije ispravan. Pošiljka se neće slati dok se ne dobiju svi podaci.

3M&ŽB d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. Ne možemo jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. 3M&ŽB d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek stopostotno odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati ili detalje pogledati na službenim stranicama proizvođaća.

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da prodavatelj neke od naručenih proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih proizvoda, kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe E-mailom ili telefonom, te u tom slučaju prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

Proces upisivanja cijene na internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući da se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za online kupovinu. Cijene na web shopu se mogu razlikovati od onih u dućanu, posebno ako je promotivna akcija.

Svaki korisnik izvršavanjem narudžbe prihvaća korištenje njegovih podataka u svrhu slanja pošiljke i koristit će se jedino u tu svrhu.

Za svaki proizvod iz asortimana prodavatelja koji je oglašen na www.3mzb.hr kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

Kada kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju može podnijeti prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu E-mail adresu i/ili adresu sjedišta prodavatelja.

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog, te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. Potpisom dostavnice i primitkom računa kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Prilikom korištenja www.3mzb.hr internet stranice, korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom izvršavanja narudžbe. Suprotno postupanje ovlašćuje prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

Ukoliko su pokraj cijena u hrvatskim kunama prikazane i cijene u ostalim valutama, napominjemo da se valutne cijene izračunavaju prema važećoj tečajnoj listi i služe isključivo kao informacija prema kojoj se kupac može okvirno informirati o iznosu u valuti. Naplaćeni iznosi mogu se razlikovati od onih prikazanih ovdje.
Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

Cijenu poštarine određuje tvrtka koja vrši prijevoz te 3M&ŽB d.o.o. ne određuje cijenu poštarine.

Ukoliko se želi vratiti naručena roba, cijenu poštarine plaća kupac ukoliko se ne radi o pogrešci prodavatelja.

U slučajevima kada je kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranice.

Stranica se svakodnevno održava i izmjenjuje pa povremeno može doći do kratkoga prekida rada stranice.